Karate do wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto no wasuruna. Karate begint en eindigt met hoffelijkheid.'
Karate ni sente nashi Er bestaat geen eerste aanval in het karate.'
Karate wa gi no tasuke Karate is van groot belang voor (het handhaven van) rechtvaardigheid.'
Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wo shire Ken eerst jezelf, dan de ander.'
Gijutsu yori shinjutsu Eerst de geest, dan de techniek.'
Kokoro wa hanatan koto wo yosu Wees altijd voorbereid om je gedachten los te laten.'
Wazawai wa getai ni shozu Ongeluk (ongevallen) komt altijd door luiheid (nalatigheid).'
Dojo nomino karate to omou na Denk niet dat karatetraining alleen in de dojo plaatsvindt.'
Karate no shugyo wa issho de aru Je hebt je hele leven nodig om karate te leren; er is geen einde.'
Arai-yuro mono wp karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari Stop iedere dag van je leven in karate en je vindt myo.'
Karate ea yu no goto shi taezu natsudo wo atezareba mopto no mizu ni kaeru. Karate is als heet water. Als het niet constant wordt verhit, zal het weer koud water worden.'
Katsu kangae wa motsu na makenu kangaer wa hisuyo Denk niet dat je moet winnen, denk liever dat je niet moet verliezen.'
Tekki ni yotte tenka seyo De overwinning hangt af van je vermogen om kwetsbare punten te onderscheiden van onkwetsbare.'
Taatakai we kyo-jitsu no soju iken na eri. De strijd hangt af van hoe je beschermd en onbeschermd beweegt (beweeg afhankelijk van je tegenstander).'
Hito no te ashi wo ken to omoe Beschouw handen en voeten als zwaarden.'
Danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari Als je van huis vertrekt denk dan dat er vele vijanden op je wachten. Het is uw houding welke moeilijkheden uitdaagt.'
Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai Beginners moeten zich bekwamen in lage standen, een natuurlijke lichaamshouding is voor gevorderden.'
Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono Een kata beoefenen is één ding, een echt gevecht aangaan is een ander.'
Chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wa wasuruna Onthoud altijd: 1) sterkte en zwakte in kracht; 2) strekken en samentrekken van het lichaam; en 3) traagheid en snelheid in technieken. (Pas dit op correcte wijze toe).'
Tsune ni shinen kufy seyo Denk altijd aan, en zoek de wegen om naar, de twintig voorschriften te leven.'
Bron: Geschiedenis en ontwikkeling van het Shotokan karate, Randall G. Hassel.