HIER TRAINEN WIJ
CONTRIBUTIES
HUISHOUDELIJK REGELEMENT
EXAMENEISEN KOBUJUTSU
JAPANSE DOJO REGELS
EXAMENEISEN KARATE
NIEUWS
LEDEN VERTELLEN
HET KNOPEN VAN DE BAND
CONTACT
EVENEMENTEN
Trainingstijden
Middelburg
Maandag18.30-20.00 in de Sprong Middelburg  Karate alle leeftijden
Woensdag19.00-20.00 in de Sprong Middelburg  Karate alle leeftijden
Vlissingen
Woensdag19.00-20.00  Karate 9 jaar en ouder
Woensdag20.00-21.30  Ryu Kyu Kobujutsu
Donderdag18.30-19.30  Karate t/m blauwe band a.l.
19.30-20.30  Karate groene band en hoger +11jr
Zaterdag10.00-11.00  karate t/m blauwe band a.l.
Zaterdag11.00-12.30  bunkai- en examen-training (deelname in overleg)
  junioren en senioren
Alle trainingen hebben plaats inde sportzaal van
open wijkschool "de Combinatie".  Pablo Picassoplein
in VlissingenAansluitnummer KBN: 03-223
Inschrijvingsnummer KvK
Middelburg: 22043786

Contact:
Ronald Willems O6-218919O3
Maarten v. Bloois O118-4694O1
'Zanshin' is een Japanse term bestaande uit twee kanji welke resteren en geest betekenen. Binnen het budo betekend het dan ook dat je met je gedachten bij je acties blijft ook wanneer deze afgerond zijn. Wat vrijer vertaald komt het neer op concentratie en wel in de zin van allertheid.
Deze termen staan centraal in veel (traditionele) gevechtskunsten, maar ook in het moderne leven.
Er wordt onderricht gegeven in twee budo "sporten":

- Shotokan karate volgens de leer van Gichin Funakoshi en vastgelegd door de Japan Karate Association.
                                         en
- Ru Kyu Kobujutsu volgens de traditionele Okinawaanse stijl.

De eerste, het shotokan karate, is een budosport waarbij zowel de geest als het lichaam getraind wordt in het ontwijken, verdedigen en uitvoeren van tegenaanvallen,waarbij de karateka zelf ongewapend is. Deze specifieke stijl karakteriseert zich door de diepe standen, grote krachtige technieken en totale lichaamsondersteuning, waardoor ze erg geschikt is voor iedereen, jong en oud, klein en groot, sterk en zwak. Deze stijl kan bij onze vereniging op elk gewenst niveau en inspanning beoefend worden; van een recreatieve bewegingsvorm tot een totaalsport op kracht en snelheid in combinatie met de dieperliggende 'budo' principes. Het concept van zanshin heeft eigenlijk enkele van de voorgaande en later te behandelen principes in zich, zoals bijvoorbeeld kiai, metsuke, muga mushin, shisei en kime. Een parate houding is meer dan alleen de armen omhoog brengen, waar het soms aan de buitenkant wel op lijkt. Neen, zanshin is een totale staat van ook innerlijke paraatheid en bewustzijn waarbij je geheel bent gefixeerd op de tegenstander(s) of het doel. Dit moet het geval zijn na het uitvoeren van een verdedigingstechniek of het lossen van een pijl. Goed toegepast geeft zanshin een beeld van krachtig optreden en een sterke aanwezigheid die ook voor toeschouwers bijna fysiek voelbaar is. De geestelijke en lichamelijke energie blijven als het ware 'in de lucht hangen'. Vanuit de basisvormen kihon en kata) wordt bij Zanshin al snel met zelfverdedigingvormen gewerkt die ge├źnt zouden kunnen zijn op daadwerkelijke situaties. Zo gaan deze basisvormen al snel leven en zullen de diepere betekenissen hiervan uitgewerkt en ook begrepen worden.

De tweede, het Ryu Kyu Kobujutsu is de gewapende variant van de budosporten. Hier wordt gebruik gemaakt van een acht tal originele Okinawaanse handwapens: bo , sai, tonfa, kama, nunchaku, tekko, tinbe en rochin en als laatste de surujin. Elders op deze site wordt een korte uitleg gegeven van deze wapens. Met elk van deze wapens zijn kata en oefeningen (kumite) te beoefenen.

Binnen de vereniging wordt er op gezette tijden lesgegeven in beide disciplines. De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 6 jaar. De groepen worden onderverdeeld in jeugd (tot 12 jaar) en senioren (ouder dan 12 jaar), welke afzonderlijk van elkaar trainen. Ook de kobujutsu- en karatetrainingen zijn gescheiden, waarbij de mogelijkheid bestaat om aan beide disciplines deel te nemen of slechts aan 1 van de twee. Naast de reguliere trainingen is er de mogelijkheid om 1 keer per week te trainen op eigen gelegenheid.
Onze vaste instructeurs zijn:

Karate: Ronald Willems: Rijkserkend (NOC-NSF) karateleraar 5e dan KBN shotokan karate en 3e dan kobujutsu.
Martin van der Klooster (NOC-NSF)gediplomeerd assistent-karateleraar 3e dan KBN shotokan karate en 1e dan kobujutsu.
Kobujutsu: Maarten van Bloois Instructeur-SOKN/FNK: 5e dan kobujutsu en 1e dan KBN shotokan karate.

Zij worden bijgestaan in de trainingen door leden van de vereniging die eveneens een dangraad in de betreffende discipline hebben behaald. Om de vooruitgang van de leerlingen kenbaar te maken, wordt er twee keer per jaar examen afgenomen voor karateka en 1 keer per jaar voor de kobujutsuka. De exameneisen zijn vastgelegd in het examenreglement welke voldoet aan de internationaal gestelde eisen. Deze examens worden afgelegd ten overstaande van een externe examinator waardoor het niveau van de trainingen en de diplomeringen gewaarborgd worden. Naast het verzorgen van trainingen, organiseert de vereniging al dan niet in samenwerking met andere verenigingen of sportscholen stages en (club)wedstrijden. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar de Shinbun uitgegeven, het clubblad van de vereniging. De leden worden tijdens de trainingen en via een prikbord op de hoogte gehouden van (inter-) nationale activiteiten op het gebied van karate en kobujutsu.

Zanshin is als vereniging aangesloten bij de Karate-Do Bond Nederland, een NOC-NSF erkende overkoepelende karate organisatie die zorg draagt voor opleiding en cursussen voor de leraren, nationale stages organiseert en die danexamens (zwarte band) afneemt. Leden van Zanshin worden geacht zichzelf aan te melden als lid van de KBN (kosten lidmaatschap KBN t/m 10 jaar € 15,50; 11 t/m 15 jaar € 31,00 en 16 jaar en ouder € 41,00 per jaar), zodat zij in het bezit komen van een karatepaspoort (€ 12,-), waarin o.a. de behaalde graduaties en wedstrijdresultaten kunnen worden vermeld. KBN lidmaatschap is verplicht voor deelname aan examens vanaf oranje band. Ge├»nteresseerden kunnen tijdens de trainingen komen kijken en eventueel meedoen. De eerste maand is gratis, daarna wordt men geacht zich aan te melden als aspirant lid bij de leraar. Na een jaar gaat het aspirantlidmaatschap in principe stilzwijgend over naar regulier lidmaatschap. Voorwaarden en regelgeving zijn vastgelegd in het huishoudelijke reglement